Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

Taisyklės 1.0

 


1. Tai yra internetinės parduotuvės www.trauzai.lt (toliau tekste – Parduotuvė) taisyklės (toliau tekste – Taisyklės).

2. Parduotuvė priklauso privačiam asmeniui vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą (toliau – Pardavėjas).

3. Registruodamiesi ir paspausdami mygtuką „Registruotis“ Jūs (toliau tekste – Pirkėjas) patvirtinate, kad susipažinote su Parduotuvės taisyklėmis ir sutinkate su jų sąlygomis.

4. Asmens duomenų rinkimas:
4.1. Pardavėjas, vykdydamas veiklą renka visų Pirkėjų duomenis.
4.2. Pirkėjai gali pirkti prekes dviem būdais:
4.2.1. Prisiregistruodami. Prisiregistuodami Pirkėjai (toliau tekste - Nuolatiniai Pirkėjai) turi pastovų prisijungimo vardą, kuriuo prisijungę gali naudotis Parduotuvės paslaugomis.
4.2.2. Nesiregistruodami. Reikiamuose laukeliuose suvedus reikiamus duomenis galima naudotis Parduotuvės paslaugomis (tokie klientai tekste vadinami - Vienkartiniais Pirkėjais).
4.3. Pardavėjas nuolat kaupia ir saugo šiuos Nuolatinių Pirkėjų duomenis:
4.3.1. Prisijungimo vardas
4.3.2. Vardas
4.3.3. Pavardė
4.3.4. Elektroninio pašto adresas
4.3.5. Adresas
4.3.6. Telefonas
4.3.7. Pirkimo istorija
4.3.8. Sutikimas, su tiresiogine rinkodara.
4.4. Pardavėjas nuolat kaupia ir saugo visus 4.3. puknte minimus Vienkartinių Pirkėjų duomenis išskyrus Prisijungimo vardą.
4.5. Pirkėjų duomenys saugomi dvejus metus, nuo paskutinio prisijungimo prie parduotuvės ar paskutinio pirkimo datos. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti anksčiau laiko. Tokiu būdų Pardavėjas turi gauti raštišką prašymą iš Pirkėjo duomenyse nurodytos elektronio pašto dėžutės.
4.6. Nuolatiniai Pirkėjai turi galimybę keisti savo duomenis prisijungę prie Parduotuvės.

5. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaudamasis Taisyklių nustatomis.
5.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo jų gavimo laiko. Šį nuostata netaikoma higienos prekėms, tokioms kaip apatins trikotažas (detaliau - Taisyklių 8 punkte)
5.3. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir vizualiai nepasikeitę.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti.
5.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar nesilaiko savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.6. Pardavėjas turi teisę laikinai nutraukti Parduotuvės veiklą.
5.7. Pardavėjas anuliuoja Pirkėjo užsakymą, jei jis pirkdamas prekes nesumoka už užsakytas prekes per tris darbo dienas nuo užsakymo patviritnimo.
5.8. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui pirkti prekes Parduotuvėje.
5.9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir jo duomenis naudoti tik Taisyklėse minimais tikslais.
5.10. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekų, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar panašias prekes. Pirkėjui atsisakius priimti šias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per tris darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.11. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte minima galimybe grąžinti prekes, Paravėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per dešimt darbo dienų.
5.12. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

6. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas
6.1. Parduotuvė dirba nuolat, be pertraukų. Pertraukos gali būti tik dėl techninių kliūčių.
6.2. Sutartis su Pirkėju pradeda galioti nuo momento, kai jis paspaudžia mygtuką „Užsakyti“. Tuo pačiu pirkėjas mato pirkimo informaciją kompiuterio ekrane bei gauna patvirtinimo laišką nurodytu el pašto adresu.
6.3. Prekių kainos Parduotuvėje ir užsakymo patvirtinime nurodytos eurais su PVM.
6.4. Atsiskaitymo už prekes būdai:
6.4.1. Pavedimu, prisijungus prie Pirkėjo elektroninės bankininkystės. Mokėjimo paskirtyje turi būti nurodytas „Užsakymo numeris“. Lėšos pervedamos į vieną iš Parduotuvės sąskaitų, kurios yra nurodytos prie rekvizitų
6.4.2. Per „Mokėjimai.lt“ sistemą. Pirkėjas nukreipiamas į „mokėjimai.lt“ puslapį. Pirkėjui sugeneruojamas mokėjimas, jam tereikia pasirinkti priimtiną apmkejimo būdą ir apmokėti už pirkinį.
6.5. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai į Parduotuvės sąskaitą patenka pinigai pagal Pirkėjo užskaymą.
6.6. Pirkėjui pageidaujant yra suformuoajma Sąskaita faktūra, kuri jam siunčiama nurodytu el. pašto adresu.
6.7. Prekių pristatymas
6.7.1. Prekės Pirkėjui pristatomos jo nurodytu adresu, kuris yra rodomas klientui prisijungus prie parduotuvės skiltyje „Mano duomenys“. Jei pirkėjas pageidauja prekes gauti kitu adresu, jis gali kitą adresą nurodyti skiltyje „Pristatymo adresai“.
6.7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam gavėjui.
6.7.3. Prekių pristatymo būdai:
6.7.3.1. Prekes pristato Pardavėjas.
6.7.3.2. Prekės siunčiamos per Lietuvos paštą registruotu laišku
6.7.3.3. Prekės siunčiamos per Lietuvos pašto kurjerius
6.7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Parduotuvės tinklapyje nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
6.7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.7.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7.7. Jei prtekes pristato kurjeris Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė
7.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją Parduotuvės kontaktuose nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Parduotuvės akcijas, specialius pasiūlymus ir vykdyti kitus rinkodarinius veiskmus.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytais adresais..
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija talpinama Parduotuvės interneto svetainėje. Pirkėjas, su nauja Taisyklių redakcja susipažįsta ir patvirtina, kad su jomis sutinka kas kart pirkdamas prekes paspaudus mygtuką „Užsakyti“.
11.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

  

Registruotis